Ahad, 16 Disember 2012

10 Hadiah Di Dunia Untuk Orang Yang Bertaqwa

1. Sentiasa Mendapat Petunjuk
 
“ Mereka itulah (orang-orang bertaqwa) yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. ”

 (Al- Baqarah :5)

2. Diberi Penyel
esaian Dari Masalah

“ Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan diberikan kepadanya jalan keluar. ”
(Al-Thalaq : 2)

3. Dipermudah Segala Urusan

“Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusannya.” (Al-Thalaq : 4)

4. Mendapat Rezeki Dari Sumber Tidak Terduga

“ …dan memberinya (orang bertaqwa) rezeki dari sumber yang tidak terduga. ”
(Al- Thalaq : 3)

5. Dikasihi Allah

“ Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa. ” 
(Ali Imran : 76)

6. Mendapat Keberkatan Dari Langit Dan Bumi

“ Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi.” 
(Al-A’raf : 96)

7. Mendapat Keselamatan, Pertolongan Dan Perlindungan Dari Allah

“ Dan Kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang betaqwa. ” 
(Al-Fussilat : 18)

“  …dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah berserta (menolong dan melindungi) orang-orang bertaqwa.  "
(Al-Baqarah :194)

8. Mendapat Kemenangan

“ Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan. "
(An-Naba : 31)

9. Terpelihara Dari Tipu Daya Musuh

“ Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. ” 
(Ali Imran : 120)

10. Diberikan ‘Furqan’ (Petunjuk Untuk Membezakan Yang Benar Dan Salah)

“ Jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan. ” 
(Al- Anfal : 29)
 
 
 

Biodata dan Sejarah Ringkas Nabi Muhammad S.A.W

Nabi Muhammad S.A.W ( نبي محمد صلى الله عليه وسلم ) adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia.  Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W merupakan satu anugerah dan kurniaan Allah SWT kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan benar. 

Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai khalifah, yang mengetuai angkatan tentera Islam, membawa perubahan kepada umat manusia, mengajarkan tentang erti persaudaraan, akhlak dan erti kehidupan yang segalanya hanya kerana Allah SWT.

Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dan kembali ke rahmatullah di Madinah. Nabi Muhammad S.A.W merupakan Rasul dan Nabi terakhir bagi umat manusia dan seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran Islam. Beliau juga digelar Al Amin (الأمين) yang bermaksud 'yang terpuji'.BIODATA RASULULLAH S.A.W:

1. Nama: Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim
2. Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yangmenyerang kota Mekah)
3. Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah
4. Nama bapa: ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim
5. Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf
6. Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)
7. Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)
8. Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (lebih dikenali Halimah As-Sa’diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)SEJARAH RINGKAS RASULULLAH S.A.W: 

USIA 5 TAHUN
* Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud didalamnya.

USIA 6 TAHUN
* Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’ (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)
* Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuknya ‘Abdul Muttalib.

USIA 8 TAHUN
* Datuknya, ‘Abdul Muttalib pula meninggal dunia.
* Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.

USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).
* Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan.
* Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

USIA 20 TAHUN
* Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘Sirah’ , jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.
* Menyaksikan ‘ perjanjian Al-Fudhul’; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah.

USIA 25 TAHUN
* Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah.
* Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah..
* Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
* Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN
* Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka’abah.
* Pembinaan semula Ka’abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah.
* Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ‘Hajarul-Aswad’ ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut.

USIA 40 TAHUN
* Menerima wahyu di gua Hira’ sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.

USIA 53 TAHUN
* Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq.
* Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.

USIA 63 TAHUN
* Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.ISTERI-ISTERI RASULULLAH S.A.W

 
1. Khadijah Binti Khuwailid
2. Saudah Binti Zam’ah
3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar)
4. Hafsah binti ‘Umar (anak Saidina ‘Umar bin Al-Khattab)
5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan
6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)
7. Zainab Binti Jahsy
8. Maimunah Binti Harith
9. Safiyah Binti Huyai bin Akhtab
10.Zainab Binti Khuzaimah (digelar ‘Ummu Al-Masakin’; Ibu Orang Miskin)ANAK-ANAK RASULULLAH S.A.W

 
1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqaiyah
6. Ummi Kalthum
7. Fatimah Al-Zahra’


Nabi Muhammad S.A.W juga mendapatkan julukan Abu al-Qasim yang bererti " bapak Qasim ", kerana Nabi Muhammad s.a.w pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim iaitu anak baginda bersama Khadijah, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa.

SIAPAKAH LUQMAN AL-HAKIM?

Luqman itu adalah anak kepada Faghur bin Nakhur bin Tarikh (Azar), dengan demikian litu Luqman adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim a.s.; atau dikatakan juga Luqman itu anak saudara kepada Nabi Ayub a.s.

Diriwayatkan juga bahawa Luqman telah hidup lama sampai seribu (1,000) tahun sehingga dapat menemui zaman kebangkitan Nabi Daud a.s., bahkan ia pernah juga menolong Nabi Daud a.s. dengan memberikan kepadanya hikmah atau kebijaksanaan. Luqman pernah menjadi Kadi, yakni hakim untuk mengadili perbicaraan kaum Bani Israel.

AI-Allahamah AI-Alusy berkata: “ Kebanyakan pendapat mengatakan bahawa beliau hidup di zaman Nabi Daud a.s. ” Katanya lagi: “ Orang juga berselisih pendapat, adakah beliau seorang yang merdeka atau seorang hamba ? Kebanyakan pihak mengatakan beliau adalah seorang hamba Habsyi ”

Dipetik dari Ibnu ‘Abbas katanya: “ Luqman bukanlah seorang nabi mahu pun raja tetapi beliau hanyalah seorang pengembala ternakan yang berkulit hitam. Lalu Allah telah memerdekakannya dan sesungguhnya Dia redha dengan segala kata-kata dan wasiat Luqman. Maka kerana itu, kisah ini diceritakan di dalam AI-Qur’an agar kita semua dapat mengambil pedoman dan berpegang dengan wasiat-wasiatnya. ”

Ibnu Kathir berkata: ‘Ulama’ salaf berselisih pendapat tentang diri Luqman; adakah dia seorang nabi atau pun seorang hamba yang soleh tanpa taraf kenabian? Di antara dua pendapat ini, kebanyakan mereka berpegang dengan pendapat yang kedua.’

Para ulama’ semuanya sepakat mengatakan Luqman itu seorang bertaraf wali dan Ahli Hikmah (bijak bistari), bukan seorang nabi, kerana lafaz hikmah dalam ayat di atas dimaknakan ‘kenabian’. Dan dikatakan juga apabila Luqman disuruh pilih antara Hikmah (kebijaksanaan) dengan Nubuwwah (kenabian), dipilihnya Hikmah. Diantara para ulama’ tersebut ialah seperti Mujahid, Sa’id bin AI-Musayyab dan Ibnu Abbas. Wallahu A’lam.

Ibnu Kathir ada menyebutkan di dalam kitab sejarahnya: “ Beliau ialah Luqman bin Unqaa’ bin Sadam. ” Diceritakan dari As Suhaili, dari Ibnu Jarir dan AI-Qutaibi: “ Beliau ialah Luqman bin Tharan ”

Dikatakan bahawa beliau ialah anak kepada AI- Baura’. Ibnu Ishaq ada menyebutkan beliau ialah Luqman bin AI Baura’ bin Tarikh iaitu Aazar Abu Ibrahim AI-Khalil.

Adalah diceritakan, bahawa Luqman telah tidur di tengahari lalu kedengaran suara memanggilnya: “ Hai Luqman! Mahukah kalau Allah jadikan engkau seorang Khalifah di bumi yang memerintah manusia dengan hukuman yang benar? ” Dijawabnya: “ Kalau Tuhanku menyuruh pilih, akan saya pilih ‘Afiat (selamat) dan saya tidak tidak mahu bala (ujian). Tetapi kalau saya ditugaskan juga saya akan turut. Kerana saya tahu bahawa Allah Taala kalau menetapkan sesuatu kepada saya pasti Dia menolong dan memelihara saya. ”

Kemudian dikatakan para malaikat pula bertanya: “ Hai Luqman! Adakah engkau suka diberi Hikmah? ” Dijawabnya: “ Sesungguhnya seorang hakim kedudukannya berat, dia akan didatangi oleh orang-orang yang teraniaya dari segenap tempat. Kalau hakim adil akan selamat, dan kalau tersalah jalan akan tersalah pulan jalannya ke neraka. Siapa yang keadaannya hidup di dunia, itu lebih baik daripada dia menjadi mulia. Dan siapa yang memilih dunia lebih daripada akhirat, akan terfitnah oleh dunia dan tidak mendapat akhirat. ”

Para malaikat pun takjub mendengarkan kebagusan kata-katanya itu. Apabila Luqman tertidur semula, dia dikurniakan Hikmah, lalu terjaga dan berbicara dengan kata-kata yang berhikmah selepas itu.

Juga diriwayatkan bahawa Luqman itu seorang hamba bangsa Habsyi, kerjanya sebagai tukang kayu, tukang jahit dan seorang penggembala kambing. Apabila bertemu dengan seorang lelaki dia bercakap dengan penuh Hikmah, sehingga orang lelaki itu takjub lalu berkata: “ Bukankah engkau seorang penggembala kambing? ” Dijawabnya: “ Benar! ” Lalu ditanya orang lelaki itu lagi: “ Bagaimana engkau telah dapat mencapai kedudukan engkau yang begini (bijak bestari)? ” Luqman menjawab: “ Saya mendapatnya dengan bercakap benar, memelihara amanah dan tak ambil tahu apa yang bukan urusan saya. ”

Ada juga diriwayatkan bahawa Luqman berasal dari Sudan/Mesir, berkulit hitam, bibirnya tebal dan kulit kakinya pula retak-retak. Juga dikatakan bahawa sebaik-baik orang dari benua Afrika itu adalah 3 orang, iaitu: Bilal bin Robah, Mahja’ (yakni hamba sahaya Sayidina Umar ibn Khattab) dan Luqman al-Hakim. Orang yang ke empat pula ialah an-Najasyi (Raja Habsyah yang beriman di zaman Nabi Muhammad s.a.w.)

Ibnu Qutaibah berkata: “ Luqman adalah seorang hamba Habsyi kepada seorang lelaki dari kalangan bani Israil. Kemudian beliau dibebaskan dan diberikannya harta. ”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia telah berkata: Rasullullah s.a.w. pernah bersabda:

“ Adakah engkau semua tahu siapakah dia Luqman? " Mereka pun menjawab: “ Allah dan Rasul-Nya sahaja yang lebih tahu. ” Baginda bersabda: “ Dia adalah seorang Habsyi. ” Pendapat yang mengatakan dia adalah seorang habsyi, adalah dari lbnu Abbas dan Mujahid.

As-Suhaili berkata: “ Luqman adalah Naubah dari penduduk Ielah ( Sebuah bandar di tepi laut merah ) ” Demikian juga dipetik oleh Qatadah, dari Abdullah bin Az-Zubair: Aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah: “ Apakah cerita terakhir yang sampai kepadamu tentang perihal diri Luqman? “ Jabir menjawab: “ Dia adalah seorang yang pendek, pesek hidungnya dari keturunan Naubah. ” lanya juga sebagaimana yang disebutkan dari Sa’id bin AI Musayyab, katanya: “ Luqman adalah dari Sudan, Mesir. ”

AI-Hassan AI-Basri pula berkata: “ Luqman telah membina sebuah singgahsana di Ramlah, Syam. Pada masa itu, tempat tersebut masih lagi belum dibangunkan. Dia berada di sana sehinggalah lanjut usianya dan meninggal dunia. ”

Ibrahim bin Adham berkata: “ Aku telah diberitahu bahawa kubur Luqman adalah di antara Masjid Ar-Ramlah dan tempat didirikan pasar pada hari ini.Di tempat tersebut terdapat 70 kubur nabi-nabi sebelum Luqman. "

Dilaporkan, bahawa Luqman adalah seorang mufti sebelum Nabi Daud a.s dibangkitkan. Apabila baginda diutuskan kepada umatnya, Luqman berhenti dari memberikan fatwa. Ada orang bertanyakan; padanya tentang hal itu lalu dia pun berkata: “ Adakah aku tidak mahu berhenti apabila aku telah merasa cukup?!! “

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Mujahid: “ Beliau adalah seorang Qadhi di kalangan kaum bani Israil di zaman Nabi Daud a.s ”

Demikianlah siapa itu Luqmanal Hakim. Tidak kira siapapun dia, yang penting beliau adalah seorang yang mempunyai hikmah kebijaksanaan. Kata-katanya diberkati Allah dan dirakamkan didalam Al Quran.

(Dipetik dari tulisan Muhammad Khair Ramadhan Yusuf dalam bukunya Lukman al Hakim)

Isnin, 10 Disember 2012

Mindset Ketika Menghadapi Ujian Hidup

1. Kenapa ujian seberat ini?

" Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya "

(Al-Baqarah: 286)

2. Rasa frust?

" Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang yang beriman. "

(Al-Imran: 139)

3. Bagaimana harus aku menghadapinya?

" dan mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan mengerjakan solat dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali orang-orang yang kusyuk. "

(Al-Baqarah: 45)

4. Apa yang aku dapat daripada semua ini?

" Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka... "

(Al-Taubah: 111)

5. Tidak! Aku dah tak dapat bertahan!!

" dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kufur "

(Yusuf: 87)


Allah berfirman dengan penuh kasih sayang...

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. "
(al-Insyirah: 6)

Sabtu, 17 November 2012

KESIAN BLOG NI

Assalamualaikum,

hari ni aku baru je jenguk2 blog aku ni. Lame gak rupenye aku x belai2 blog ni, kesian blog aku ni.
so, start hari ni aku akan start belai my blog. hee :)

 next time aku update plak cz aku nk tengok movie.selamat malam :)

Ahad, 8 Julai 2012

ASSALAMUALAIKUM kawanku sekalian..
selamat malam dan selamat beristirehat,hehehe..
malam ni aku nak berkongsi dengan para wanita sekalian,
iaitu..antara 9 orang "SITI" yg patut kita contohi..
tp bkn siti nurhaliza,bkn juga siti sarah...hehe,mereka ialah...

1) Siti Khadijah
- Beliau merupakan isteri Rasulullah s.a.w yang melahirkan anak2 Rasulullah, setia dan menyokong Rasulullah walaupun ditentang hebat oleh org2 kafir dan musyrik, menghantarkan makanan kpd Baginda ketika Baginda beribadat di Gua Hira’.

2) Siti Fatimah
- Anak Rasulullah yg tinggi budi pekertinya. Sangat kasih dan setia kpd suaminya Ali karamallahu wajhah walaupun Ali miskin. Tidur berkongsikan 1 bantal dan kdg2 berbantalkan lengan Ali. Rasulullah pernah b’kata aku takkan maafkan kamu wahai Fatimah sehinggalah Ali maafkan kamu.

3) Siti Aishah
- Beliau isteri Rasulullah yg paling romantik. Sanggup berkongsi bekas makanan dan minuman dgn Rasulullah. Di mana Nabi s.a.w minum di situ beliau akan minum menggunakan bekas yg sama.

4) Siti Hajar
- Isteri Nabi Ibrahim yg patuh kpd suami dan suruhan Allah. Sanggup ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas suruhan Allah demi kebaikan. Berjuang mencari air utk anaknya Nabi Ismail (Pengorbanan seorg ibu mithali).

5) Siti Mariam
- Wanita suci yg mmg pandai menjaga kehormatan diri dan mempunyai maruah yg tinggi sehingga rahimnya dipilih oh Allah s.w.t utk mengandungkan Nabi Isa.

6) Siti Asiah
- Isteri Firaun yg tinggi imannya dan tidak gentar dgn ujian yg dihadapinya drpd Firaun Laknatullah.

7) Siti Aminah
- Wanita mulia yg menjadi ibu kandung Rasullullah. Mendidik baginda menjadi insan mulia.

8 ) Siti Muti’ah
- Isteri yg patut dicontohi dan dijanjikan Allah syurga untuknya kerana setianya kpd suami, menjaga makan minum, menyediakan tongkat utk dipukul oleh suaminya sekiranya layanannya tidak memuaskan hati, berhias dgn cantik utk tatapan suaminya sahaja.

9 ) Siti Zubaidah
- Wanita kaya dermawan yg menjadi isteri Khalifah Harun Al-Rashid. Sanggup membelanjakan semua hartanya utk membina terusan utk kegunaan org ramai hanya niat kerana Allah s.w.t.


Wauuu..!!!
tidak kah kalian merasa kagum dengan mereka semua???
Begitu teguhnya mereka pada agama ALLAH yg Maha Pencipta...

p/s: sama-sama lah kita perbaiki diri kita...
jadikanlah mereka contoh/model bagi diri kita sendiri...
smoge niat baik kita ini diberkati ALLAH S.W.T. ..amin

Isnin, 28 Mei 2012

9 Cara Make-up Seorang Muslimah

ASSALAMUALAIKUM kawanku sekalian..
hari ni aku nak berkongsi dengan para wanita sekalian,
cara-cara make-up seorang muslimah yang tercantik..hehe
diantara cara-cara tersebut ialah....................jengjengjeng..

  • Jadikan ghoddul basor(menundukkan pandangan) sebagai hiasan mata anda,nescaya semakin berseri dilihat orang
  • Oleskan lipstik kejujuran pada bibir anda,nescaya semakin manis kata-kata anda
  • Gunakan pemerah pipi anda dengan kosmetik yang diperbuat daripada rasa malu yang dijual di saloon iman
  • Hiasilah kedua-dua tangan anda dengan gelang tawaduk dan jari-jemari anda dengan cincin ukhwah
  • Pakailah giwang mustamik(pendengaran) yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,nescaya anda akan semakin anggun
  • Pakailah sabun istighfar yang menghilangkan semua dosa dan kesalahan yang anda lakukan
  • Rawatlah rambut anda dengan jilbab Islami yang menghilangkan panahan pandangan mata lelaki yang merbahaya
  • Sebaik-baik kalung anda ialah kalung kesucian
  • Bedaklah wajah anda dengan air wudhu,nescaya muka anda akan bercahaya di akhirat


Hahh,camne..senangkan cara make-up seorang muslimah,hehe..
oke la awang dan semek sekalian,aku nak pi sambung keje dulu..
as salam,papai ~ :)

p/s: same-samelah kita memperbaiki diri kita sebelum terlambat,kerana ajal tidak menunggu kita..

Ahad, 27 Mei 2012

Luahan Hati Seorang Hawa Buat Adam

Lelaki yang kami rindui...
Hanya iman peggerak hidupnya,
Tiangnya agamanya,
Batinnya taqwa,
Ilmu teguh di dada,
Hatinya sarat cinta,
Kepada Allah dan Rasul-Nya,
Suluhannya bukan nafsu semata-mata,
Tapi ihsan kaya di jiwa..

Lelaki yang kami rindui...
Terhibur dengan kalamullah,
Merasa manis dengan zikrullah,
Rindukan perjuangan Rasulullah,
Cintakan sunnah kekasih Allah,
Gagah menangkis mehnah,
Di akhir zaman yang penuh fitnah..

Lelaki yang kami rindui...
Mengemudi bahtera rumah tangga,
Petunjuknya al-Quran,
Petanya sunnah junjungan,
Panjinya Islam,
Sauhnya iman,
Layarnya taqwa,
Pakaiannya sabar,
Semangatnya membara,
Setiap ketika menggamit ketaatan..

Sabtu, 31 Mac 2012

malam yang MELETIHKAN mata @__@

ASSALAMUALAIKUM kawanku sekalian..
malam ni tired sesangat....u know why???jengjengjeng.....
hehehe,tgk kat atas sane...prasan ke tak?ahaks =p

aku buat header baru punyer...hahaha
tp aku xde bangge2 di sebabkan header ini ok...
just nak luah prasaan jer sket,kihkihkih...
sebab nak buat header ni ambk mase 3JAM..!!!

nak buat cmne kan,bdak baru blajar buat header lah katekan..
tp xpe,blajar mmg lah cmnie..kalau bljr something yg kte dah pandai...
memang membosankan plak,baek bljr something yg kte xpndai...kan? =)

oklah kawanku sekalian,mate dah berat...
mulut asyik ternganga2,masa utk tdo..
hehehe,slmt mlm uolszz smue yupp...
ASSALAMUALAIKUM..

p/s : smoge hari esk lbh baek dari hari ini... =)
                                            inilah dye hasil kerja aku...hehe
                        simple jer,tp lame gler beb nk siap ini punyer header =)

Khamis, 9 Februari 2012

gembiranya hati ini :)

ASSALAMUALAIKUM kawanku sekalian..
hari ni hari gembira aku coz aku dah dapat balik lappy aku.. :DDD

sudah berabad-abad aku tak update blog..aku rindukan blog aku wehhh...
kesian blog ni coz tak dapat kasih sayang daripada ibunya ini... :(
so,start dari hari ni aku akan bagi kasih sayang sepenuhnya kepada blog aku..hohoho

#untuk pengetahuan anda sekalian,hari ni hari perasmian kedai makan ayah aku.
yang berdekatan dengan Pantai Teluk Lipat tu.maghi lerr nehh...

p/s: tu je aku boleh tulis,coz aku bizi..tata :))))

Sabtu, 21 Januari 2012

Nasihat Rasulullah Buat Kaum Hawa

salam guys sekalian.
sorry sbb dah lama xupdate blog...
mklumlah,bisness women lah katekan..
bz pom slalu memnjg jer,xde bz memendek..ahaks =p

so berkaitan dgn tajuk d atas...
silalah hayati ape yg gue ingin kongsikan yupp..
lbh2 lagi para wanita,gurls...or Kaum Hawa =)

Surga dan neraka, adalah tempat yang Allah janjikan bagi setiap manusia…sebaik-baiknya tempat kembali adalah syuga, dan seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka…
so anda sekalian mesti tahu kan bhwe dunia nie hanyelah sementare...dan manusia berada dlm kerugian,kerana mengejar dunia saje sdgkan akhirat sdh dekat..huhu...

mengikut Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim...

“Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.

 ...dan antara nasihat Rasulullah kpd Kaum Hawa...


Wahai kaum wanita…,
bukankah Allah telah memuliakan kalian…?  Bukankah Allah telah memberikan dan mengangkat derajat kaum wanita …?  menurunkan surat yang isinya adalah kebanyakan adalah urusan yang membela kaum wanita.. petunjuk khusus bagi kaum wanita ..? melindungi hak kaum wanita, memberikan berbagai kemudahan bagi kaum wanita..

Wahai kaum wanita…
bukankah seharusnya kebanyakan dari kaum wanita yang telah Allah muliakan berada di surga..? bukankah seharusnya kaum wanita yang diangkat derajatnya, berada di surga..? bukankah seharusnya surat yang khusus Allah turunkan untuk kaum wanita mengantarkan dirinya untuk menikmati istana di surga…?

Wahai kaum wanita…
Apakah kalian tidak menyadari bahwa seringkali kalian membalas nikmat yang Allah berikan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan..?  Pernahkah, kalian merenung sejenak,…merenungkan dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan, atau bahkan kalian tidak tahu bahwa apa kalian lakukan itu adalah perbuatan dosa…? Sudahkah kalian mempersiapkan jawaban ketika dihadapkan pada persidangan Allah….? 

Wahai kaum wanita...,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian, … agar kalian menjaga komitmen syahadat kalian kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, menjaga shalat kalian, berpuasa di bulan romadhon, berzakat, bersedekah dengan harta yang Allah titipkan kepada kalian, dan berhaji jika kalian mampu…

Wahai kaum wanita....,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian, …agar kalian menjaga diri kalian, menutup aurat kalian, tidak memperlihatkan rambut kalian kepada kaum lelaki yang bukan muhrim.. tidak membiarkan diri kalian disentuh oleh lelaki yang bukan muhrim…menjaga pandangan kalian, tidak mengundang dan memberikan kesempatan pada kaum lelaki untuk maksiat kepada kalian…?

Wahai kaum wanita....,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian,… agar kalian menjaga lisan kalian dari perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan dusta, dan perkataan yang mengandung kekufuran atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian…

Wahai kaum wanita.....,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian,… tetap taat kepada suami yang kalian pilih, senantiasa bersikap sabar, pengertian, lemah lembut dan penuh pengertian.. janganlah kalian meminta dari suami kalian dari sesuatu yang berada di luar kemampuannya,…jangan pula kalian tidak mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh suami kalian.. walaupun itu hanya sedikit… Ingatkanlah suami kalian untuk beribadah kepada Allah jika lupa, sertakanlah mereka dalam do’a kalian…

Wahai kaum wanita....,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian,… bahwa kalian adalah wakil dan wali Allah..?, yang akan memberikan curahan kasih sayang pada anak yang Allah amanahkan kepada kalian…? Bimbinglah mereka untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, berikan kepada mereka suri tauladan yang baik melalui akhlaq seroang Ibu, kuatkanlah keimanan mereka, berikanlah mereka makanan yang halal walaupun itu sederhana, berkatalah yang lemah lembut kepada mereka.. bersabarlah dalam menghadapi mereka…jadilah sahabat bagi mereka, do’akan mereka agar Allah selalu memudahkan urusan mereka…

Wahai kaum wanita....,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian, … bahwa hidup di dunia hanyalah sementara…bahwa kehidupan sesungguhnya adalah surga yang abadi… dan balasan terbaik adalah balasan dari Allah.. maka jagalah diri kalian dari perbuatan dosa dan maksiat, penuhilah janji kalian, jagalah kehormatan kalian, berpegang teguhlah pada agama Allah… lalui setiap cobaan dalam hidup ini dengan bersabar dan bersyukur, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah… perbaikilah urusan agama kalian dengan mencari ilmu, bergaulah dengan orang-orang yang dapat mengantarkan kalian takut kepada Allah…

Wahai kaum wanita....,
sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada kalian…bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita sholeh.. maka, berniatlah untuk menjadi wanita sholehah dengan segenap kemampuan…agar mencapai kehidupan dengan penuh kebaikan..dan mengakhirinya dengan penuh kebaikan…

                                     InsyaAllah,suatu hari nnt..aku akan berniqab krn Allah :)


oke la awang dan semek sekalian,aku nak pi smbg kerje dahulu yupp..
papai ~ :)

p/s :  same2 lah kita sebagai kaum wanita mempertingkatkan lagi keimanan
        kpd Allah s.w.t..
        smoge kite smue tergolong dlm golongan hamba Allah yg solehah.. ;)